Bildblogg från Slåttervägen

Carl-Olof Strands blogg

Skärmarbronx

Kategori: Allmänt

33897-108

De senaste två helgerna har vi följt J:s första tävlingsinsatser i långlöpning. Då har vi tagit bilen till Hammarbyhöjden och sedan åkt tunnelbana in till stan. Vi nyttjar alltså Skärmarbrinks t-banestation - numera vår mesta t-banestation, kan man säga. Vid Skärmarbrink ligger Hammarbykyrkan och vid stationen bodde även Martina i ca åtta år. Hon döpte om Skärmarbrink till Skärmarbronx och så har namnet blivit i vår familj.

På väg in till stan har jag tagit de här bilderna. En kvällsbild med ljus himmel i nordväst och en mitt-på-dagen-bild i skarpt medljus.

33897-109

Nummer ett

Kategori: Böcker

33897-107
Jesus på korset - ett krucifix på Karlsbron i Prag

Sören Wibeck: Jesus - Jude, Rebell, Gud?

Jesus Kristus är världshistoriens mest inflytelserika person, i varje fall ur vårt västerländska, kristna perspektiv. Kristendomen är idag världens särklassiskt största religion med mer än 2 miljarder bekännare över hela världen. Kristendomens tyngdpunkt förskjuts successivt från Europa och USA till det södra halvklotet. I Sydamerika, i Afrika och i t ex Sykorea är kristendomen för närvarande på snabb frammarsch. Enligt en amerikansk sociolog finns det ca 175 000 böcker om Jesus på ca 500 språk. I den här boken, "Jesus - Jude, Rebell, Gud?" kompletterar Sören Wibeck den oerhört omfattande litteraturen med en ny bok om Jesus.


Sören Wibeck är journalist med religion som specialitet. Han har bl a skrivit en bok om korstågen och en bok om världens olika religioner. Nu har han alltså fördjupat sig i kristendomens centralgestalt Jesus Kristus. Hans bok handlar mest om Jesus, den historiske person som levde för 2000 år sedan. Däremot handlar den inte särskilt mycket om den mytoloiserade gestalt - Kristus - som dyrkats i den kristna kyrkan genom två årtusenden. Genom modern historisk forskning sätts Jesus in i sitt judiska sammanhang och bilden av den historiske Jesus kompletteras och fördjupas. Det är denna moderna Jesusbild som Wibeck försöker förmedla till läsarna.


I bokens inledning ställer Wibeck skeptikerns yttersta fråga, dvs frågan om Jesus överhuvudtaget existerat. Ett tag i Jesusforskningens historia var det inne att hävda att Jesu liv och gärningar bara var en myt, skapad av Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Paulus. Denna uppfattning är dock numera vederlagd och ingen seriös forskare betvivlar längre att Jesus levt på jorden.


Wibeck granskar sedan de historiska källorna. Ett problem i Jesusforskningen är att det nästan inte finns några utombibliska källor som direkt berättar om Jesus. Det stora undantaget är den judiske historikern Josefus - som i "Judarnas gamla historia" berättar om Jesus, "en vis man som gjorde underbara saker". Men tillsammans med romerska källor från kristendomens barndom, de apokryfiska evangelierna och kyrkofädernas tidiga skrifter är Jesu existens väl belagd.


Ett omfattande avsnitt i Wibecks bok handlar om Jesusforskningens historia. Fram till 1700-talets början var Kristusbilden totalt mytologiserad och det fanns inget utrymme för att studera den historiske Jesus. Men med upplysningen öppnades sådana möjligheter. Den store giganten inom området är Albert Schweitzer, teolog, musiker och så småningom missionsläkare i Lambarene i Afrika. Hans genomgång av Jesusforskningen fram till nittonhundratalets början blev epokgörande. Enligt Wibeck var Schweitzers Jesus en jude, kulturellt avlägsen och besatt av eskatologi, läran om de yttersta tingen. Bilden möttes av omfattande kritik - men trots detta blev hans analys närmast allenarådande fram till andra världskriget.

Den senare delen av Wibecks bok om Jesus berättar om den moderna Jesusforskningens bild av mannen från Nasaret. Jesus placeras in i sin tids politiska sammanhang, Wibeck berättar om Jesu födelseplats (som han anser vara Nasaret trots berättelserna om födelsen i Betlehem). Han går igenom Jesu familjeförhållanden, berättar om Jesus som politisk rebell och avslutar boken med att berätta om den sista veckan i Jerusalem, om Jesu död och uppståndelse.


Vad anser då Wibeck om Jesus? Framställningen är överlag mycket neutral och försöker belysa olika "sidors" bild av Jesusgestalten. Dock framgår ganska tydligt att Jesus för Wibeck främst är en rebell, en obekväm person för den judiska ledningen och för romarna. När han under påskveckan ger sig på "månglarna" i templet är måttet rågat och hans ställs inför rätta, döms och korsfästs. I den för den kristne absolut avgörande frågan om Jesu uppståndelse är Wibeck neutral. Han syns anse att lärjungarna själva var övertygade om att Jesus verkligen uppstod. Den oerhörda kraften i kristendomens budskap under de första åren byggde på denna starka övertygelse. Men, säger Wibeck, uppståndelsen måste få tillhöra trons värld, historiskt är den omöjlig att verifiera.


Wibeck är icke-teolog och journalist. Det gör hans bok om Jesus lättillgänglig för amatörteologer som webbredaktören. Bok nummer 175 001 om Jesus känns definitivt inte överflödig!

Midnatt på Söder

Kategori: Allmänt

33897-105

Familjen Strand har äntligen fått en löpare. Johanna har tränat hårt och i lördags sprang hon Midnattsloppet på Söder. Det arrangeras av Hammarby IF friidrott och i år deltog ca 17.000 löpare. Start och mål vid Zinkensdamm medan själva loppet snurrar runt på Söders gator. Farsan Strand åkte in till loppet och tog ett antal bilder, bl a bilden ovan där Johanna just gått i mål på en tid av ca 60 minuter.

33897-106