Bildblogg från Slåttervägen

Carl-Olof Strands blogg

Målarlördag

Kategori: Allmänt

Vi flyttade till Slåttervägen 89 i oktober 1988, dvs för snart 20 år sedan. 1990 målade vi gavelspetsar och garage. Resten av huset är lyckligtvis täckt av underhållsfritt fasadtegel.  I samband med vårens renoveringsryck bestämde vi oss för att även ge oss på att måla om de vid det här laget svårt uttorkade träpartierna. Vi bjöd därför hem barn och barnbarn till en målarlördag. Vi lyckades pricka in en riktig högsommardag, varm och torr, perfekt för målningsarbeten. På ett par timmar hade vi tillsammans lyckats applicera Flüggerfärg på de flesta träpartierna. Själv började jag dagen med rejält ryggont men successivt lättade värken och på eftermiddagen gick jag från att bara vara arbetsledare till att även praktiskt delta i måleriarbetet. Dagen avslutades med en grillkväll på uteplatsen.

I den Gröna Lunden

Kategori: Allmänt

33897-175

33897-174

33897-17333897-172

Jag vet inte hur grönt Gröna Lund är - men ett och annat träd finns det väl där i alla fall. I måndags var jag och mina arbetskamrater där för att femkampa och äta middag. Femkampen blev ingen succé för undertecknad, jag missförstod någon av grenarna och misslyckades i andra. Middagen på Kryddhyllan var inte någon kulinarisk höjdare. Men vi hade i alla fall tur med vädret, kan man säga. Den senaste veckans onormalt kraftiga högtryck med torrt och soligt väder ligger kvar och gav oss angenäma timmar i det fria. Bullriga sådana, det är otroligt vad det finns ljud på ett nöjesfält. Jag hade som vanligt kameran med och tog några bilder.

Munken som gjorde uppror

Kategori: Böcker

33897-170

Martin Luther på torget i Wittenberg - fotograferad vid vårt Tysklandsbesök 1999

Vi som är EFS-are lever i en luthersk tradition. Men vad innebär det? Idag förknippar vi gärna Luther med plikttrohet, regler, tråkighet - ser honom som en stel dogmatiker och moralist. I själva verket var han en mycket sammansatt person, som genom sin energi, sin intelligens och författarådra kom att utöva ett avgörande inflytande både på kristendomens utveckling och på världshistorien. I sin nya bok berättar Allan Sandström denna historia. Allan Sandström är en pensionerad journalist, född i EFS-bygderna i Västerbotten. Han har på senare år skrivit ett flertal böcker med historiska motiv.
Sandström placerar inledningsvis in Luther och hans gärning i den nya värld som såg dagens ljus i slutet av 1400- och början av 1500-talet. Muslimerna drivs ut ur Spanien samtidigt som Konstantinopel - östkristendomens centrum - förloras till islam. Världen vidgas av Columbus och de andra upptäcktsresorna. Den katolska kyrkan befinner sig i ett allt snabbare förfall, manifesterat i avlatshandel och påvar som ägnar sig åt krig och talrika laster. Och Gutenberg uppfinner boktryckarkonsten, den enskilda företeelse som kanske betytt mest för världens utveckling de senaste 500 åren.

Till denna värld föds Martin Luther 1483 i Eisleben. När han dör 1546, 63 år gammal, har han ändrat världshistoriens lopp. Sandström berättar kortfattat och lättillgängligt om hur Luthers oro för Guds dom över syndare leder honom till att mot sin fars vilja bli munk. I klostret studerar han ORDET och upptäcker där rättfärdiggörelsen genom tron, hans stora fynd. Upptäckten att Gud bara kräver tro av oss, att vi inte kan vinna frälsningen genom gärningar, blir en befriande erfarenhet, som sedan präglar Luthers agerande och lära. Den får honom att konfrontera påvekyrkans avlatslära - en konfrontation som är kärnan i de 95 teserna han spikade upp på porten till slottskyrkan i Wittenberg den 31 oktober 1917, reformationens "födelsedag".

Det ena ledde till det andra, de 95 teserna blev början på en utveckling som Luther knappast kunnat föreställa sig. Snart finner han sig stå i spetsen för en revolution mot påvedömets svagheter och förfall. Han har hjälp av Philipp Melanchthon och många andra intellektuella tyska teologer, han skyddas av Fredrik den vise och ett antal andra furstar i det politiskt splittrade Tyskland. Men han är en jagad man och får periodvis hålla sig gömd för att undgå påvens jakt på upprorsmakaren. Han får också stora problem med att hålla rågången klar mot svärmare, baptister och mer radikala reformatorer som Zwingli i Schweiz.

Luther är enligt Sandström en komplicerad person. Han tar gärna ett glas i goda vänners sällskap, han är ibland grov och opolerad i sina omdömen, han lider av återkommande depressioner, han uttalar sig av och till mycket nedsättande om judarna - samtidigt som han är en lysande talare och skriftställare och en god och omtänksam familjefar. Ständigt aktiv, ständigt skrivande och polemiserande. Hans stora teologiska "finding" är dock att Gud rättfärdiggör syndare. Genom tron vill vi sedan göra goda gärningar, men dessa är aldrig ett villkor för frälsningen. Med denna predikan, säger Sandström, förändrade han varaktigt religiöst och etiskt medvetande i västerlandet.

Sandströms bok är en lättillgänglig introduktion till Luther, till hans liv och till hans tänkande. Rekommenderas starkt till alla som vill veta mer om denna teologiske gigant som betytt så mycket för våra både vår svenska lutherska tro och för våra svenska samhällsvärderingar.