Bildblogg från Slåttervägen

Carl-Olof Strands blogg

Åke Green och yttrandefriheten

Kategori: Allmänt

33897-8 

Åke Green har alltså blivit frikänd av Högsta Domstolen. Helt rätt! Vi skall inte spärra in folk i fängelse när de säger idiotiska saker! Felet med hela den här historien är förstås att någon fick för sig att polisanmäla Green för hans dåligt underbyggda predikan. Därigenom fick ju hans nattståndna tankegångar om homosexuella en spridning som de inte alls förtjänar. Dessutom är den utökade lagen om hets mot folkgrupp - som kristdemokraterna insåg när de motsatte sig utökningen - ytterst svår att tillämpa och kommer ovillkorligen i konflikt med yttrandefriheten och religionsfriheten.