Bildblogg från Slåttervägen

Carl-Olof Strands blogg

Kristdemokrat såklart?

Kategori: Allmänt


Utsikt från kd-bordet i Tyresö centrum

Har idag ägnat ett par timmar åt att kampanja för kristdemokraterna nere i Tyresö centrum. Vi och vänsterpartiet var tilldelade platser intill varandra mellan Parisnytt och HM och med Café Seatle i ryggen. Hade trevliga samtal med vänsterpartisterna. Däremot var det inte många som besökte mitt "stånd". Med ett par undantag. Ett av dessa undantag var en man som hade gjort en test på webben och då till sin överraskning blivit kristdemokrat.

Jag försökte förklara kristdemokratin för honom och då fick jag ju anledning att fundera på varför jag fastnat för denna i många svenskars ögon aparta ideologi. En intressant sak jag kunde berätta om är ju förstås att kristdemokratiska partier utgör EU:s största partigruppering och att kristdemokratiska partier varit samhällsbärande i många länder i Europa ända sedan andra världskriget. Sedan försökte jag också sammanfatta mina skäl att engagera mig för kd.

Det finns väl egentligen tre huvudanledningar. För det första tycker jag det är bra att det finns ett parti som är lite bromskloss i värderingsfrågor, som inte springer iväg och anammar varje ny idé om t ex samlevnad utan låter värderingarna bygga på den mångtusenåriga judisk-kristna etiken. För det andra gillar jag kristdemokratins accepterande av marknadsekonomin och tro på människans inneboende förmåga att själva styra sina liv. Att inte betrakta männiksorna som viljelösa offer utan som personer med ansvar för de val som livet måste innehålla . För det tredje tycker jag att kd bäst av allianspartierna kombinerar denna tro på marknaden med en omsorg om människan.

Sen kan man ju undra hur bra konkreta politiska utspel i en valrörelse harmoniserar med ett partis grundläggande ideologi. Jag köper definitivt inte alla förslag som läggs från kd:s sida - men för mig betyder en långsiktigt hållbar partiideologi mer än de ofta relativt kortsiktiga utspel som görs.